یکشنبه 07 خرداد 1402          
    معرفی مرکز » وظایف
وظایف


آموزش زبان و ادب فارسی به غیر ایرانیان و آشناسازی آنان با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
 
آموزش از راه دور زبان و ادب فارسی با استفاده از فناوریهای نوین

 ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه روابط علمی- فرهنگی با افراد و مراکز علمی- پژوهشی در سراسر دنیا