یکشنبه 07 خرداد 1402          
    معرفی مرکز » اهداف
اهداف

   
تهیه و تدوین مجموعه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان به صورت چهارمهارتی و چندرسانه‌ای در سطوح مقدماتی،  میانی و پیشرفته

   
تولید فایل‌های شنیداری آموزشی با استفاده از اتاق آکوستیک و امکانات چندرسانه‌ای دانشگاه

  
شناسایی نیازهای پژوهشی حوزه آزفا و انجام پروژه‌های مرتبط با آنها به کمک دانشجویان و استادان گروه‌های  زبان‌شناسی، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی

 
ایجاد زمینه‌ اشتغال برای دانش‌آموختگان آزفا