شماره: 3932
1399/08/24
برگزاری دومین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان علوم پزشکی ارومیه
برگزاری دومین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانانِ دانشگاه الزهرا در ادامه‌ی همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دوره‌‌ی دوم آموزش زبان فارسی به‌صورتِ برخط را آغاز نموده است. این دوره برای 25 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به مدت 100 ساعت برگزار خواهد شد. در این دوره بر روی 4 مهارتِ خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن تمرکز خواهد شد. این زبان‌آموزان با استفاده از دوربین و میکروفون در محیطی تعاملی با مدرس و دانشجویان دیگر در ارتباط بوده و فضایی همانند کلاس‌های حضوری را تجربه خواهند کرد. 

نخستین دوره‌ی آموزش زبان فارسی برای این گروه از دانشجویان در تاریخ 1399/4/31 با برگزاری آزمون پایان‌دوره به پایان رسید.

حق انتشار محفوظ است ©