شنبه، 9 اسفند 1399          
    اخبار مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
جستجو اخبار
اخبار مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

(آرشیو ماه اردیبهشت 1399)

برگزاری دوره‌های جدیدِ آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان علوم پزشکی ارومیه
مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانانِ دانشگاه الزهرا در یک همکاریِ مشترک با دانشگاه علوم پزشکیِ ارومیه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی به‌صورتِ برخط نموده است. این مرکز که از طریق دانشگاه الزهرا شعبه‌یِ ارومیه یادداشتِ تفاهمی را با دانشگاه علوم پزشکیِ ارومیه به امضا رسانده است،40 دانش...
دوشنبه، 29 اردیبهشت 1399 - 10:00