دوشنبه 17 بهمن 1401          
    صفحه اصلی
آخرین اخبار
بازدید کارشناسان سازمان امور دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آزفا و کلاس‌های آموزش فارسی بازدید کارشناسان سازمان امور دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آزفا و کلاس‌های آموزش فارسی
در روز چهارشنبه به تاریخ 1401/11/05 بازدیدی از سوی کارشناسان سازمان امور دانشجوی...


جلسه کارشناسانِ زبان فارسیِ وزارت امور خارجه با گروه ادبیات فارسی، مرکز آزفا و دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللیِ دانشگاه الزهرا  جلسه کارشناسانِ زبان فارسیِ وزارت امور خارجه با گروه ادبیات فارسی، مرکز آزفا و دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللیِ دانشگاه الزهرا
جلسه کارشناسانِ زبان فارسیِ وزارت امور خارجه با گروه ادبیات فارسی، مرکز آزفا و د...


از سرگیری کلاس های حضوری آموزش زبان فارسی در مرکز آزفا از سرگیری کلاس های حضوری آموزش زبان فارسی در مرکز آزفا
کلاس‌های حضوری مرکز آزفا برای دانشجویان کشور نیجریه در سطح مقدماتی 1 از تیرماه 1...


برگزاری ششمین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزاری ششمین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه الزهرا در ادامه‌ی همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارو...


دومین دوره آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی ورودی 1400 از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دومین دوره آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی ورودی 1400 از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
در ادامه‌ی تفاهم‌نامه با دانشگاه علوم پزشکیِ ارومیه، دومین دوره آموزش زبان فارسی...


برگزاری اولین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه برگزاری اولین دوره‌ی فشرده‌ی آموزش زبانِ فارسی به صورتِ برخط برای دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه الزهرا در یک همکاریِ مشترک با دانشگاه ارومیه دوره‌...


برگزاري چهارمین دوره تربيت مدرس زبان در مركز آزفا برگزاري چهارمین دوره تربيت مدرس زبان در مركز آزفا
مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه الزهرا (س) چهارمین دوره تربیت م...