صفحه اصلی
آخرین اخبار
آغاز ثبت نام دوره‌های جدید حضوری و مجازی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برای متقاضیان کلیه کشورها
مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه الزهرا (آزفا) ...


برگزاری نخستین دوره‌‌ی کارگاه کاربرد فناوری در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) برگزاری نخستین دوره‌‌ی کارگاه کاربرد فناوری در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س)
نخستین دوره‌ی‌ کارگاه کاربرد فناوری در آموزش زبان فارسی در مرکز آزفای ...


برگزاری نخستین دوره کارگاه کاربرد فناوری در آموزش زبان فارسی برگزاری نخستین دوره کارگاه کاربرد فناوری در آموزش زبان فارسی
مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی&...


برگزاری جشن روز معلم در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) برگزاری جشن روز معلم در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س)
جشن روز معلم با حضور مدیریت مرکز آزفای دانشگاه الزهرا، دکتر فرهاد ساسانی و مدرسا...


برگزاری کلاس داستان‌خوانی ویژه فارسی‌آموزان در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) برگزاری کلاس داستان‌خوانی ویژه فارسی‌آموزان در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س)
مرکز آزفای دانشگاه الزهرا در نظر دارد برای فارسی‌آموزان سطوح میانی و پیشرفت...


برگزاری جشن نوروز 1398 در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) برگزاری جشن نوروز 1398 در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س)
جشن نوروز 1398 در واپسین روزهای سال 1397 در مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س) برگزار...


برگزاری کارگاه آموزش نرم‌افزار پابلیشر برگزاری کارگاه آموزش نرم‌افزار پابلیشر
مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با همکاری انجمن عل...


 دریافت منابع فارسی